ZARZĄD PTAT

Prezes – Alicja Smelkowska
V-ce prezes – Nadia Bryl
Skarbnik – Adam Bekier
Sekretarz – Elżbieta Jasnosik
Członek – Katarzyna Balcerkiewicz

Komisja Rewizyjna PTAT:

Iza Bobrowska

Agnieszka Kuca

Tomasz Tracz

Komisja Etyki PTAT:

Joanna Gosk

Magdalena Komorowska

Joanna Januszewska