Veronique Sichem TSTA-E i CTA-P

22 października ze smutkiem i niedowierzaniem pożegnaliśmy Veronique Sichem TSTA-E i CTA-P.

Była jedną z pionierek prowadzących szkolenia z analizy transakcyjnej w Polsce. Była kobietą pełną energii, ale również doświadczonym i kompetentnym Analitykiem Transakcyjnym. 

Pierwszy raz szkoliła Polaków w 1993 roku prowadząc certyfikowany warsztat 101, których potem przeprowadziła kilkanaście.

Jak mówi Jacuqes Moreau „Bardzo kochała swoich polskich uczniów”

W swojej książce pt.: Analyse transactionnelle face a la dificulte d’apprendre. („Analiza transakcyjna w obliczu trudności w nauce”) napisała w podziękowaniach: dedykuje tę książkę Ani Suchańskiej i stażystom w AT, których spotkałam w grupie formacyjnej w Polsce i których pytania i refleksje są dla mnie stymulacją i nauką.

Napisała program merytoryczny i koordynowała pierwszy cykl szkoleń zaawansowanych całkowicie zrealizowany w naszym kraju. 

Była również sponsorem jednego z pierwszych CTA w Polsce z dziedziny psychoterapii. 

Poznaliśmy ją jako niezwykle precyzyjnego dydaktyka, gorącego entuzjastę rozwoju AT w Polsce i wnikliwego superwizora. Na jej zaproszenie do Polski zaczęli przyjeżdżać nasi kolejni nauczyciele z dziedziny psychoterapii i organizacji.

W wielkim stopniu to dzięki Jej wytrwałości i determinacji pierwsza grupa uczestników szkoleń zaawansowanych w Polsce dokończyła swój proces szkoleniowy i przystąpiła do procesów certyfikacyjnych.

Żegnamy Ją z żalem, ponieważ mogła nadal rozwijać AT w Europie. Jednocześnie jesteśmy Jej bardzo wdzięczni za to, jak duży wpływ miała na nasz rozwój oraz zakorzenienie i profesjonalizację AT w Polsce.