was successfully added to your cart.

Koszyk

All Posts By

Piotr Przybylski

Walne Zebranie Członków PTAT

By | CYKLICZNE SPOTKANIA z AT

Szanowni Członkowie PTAT!

W związku z tym, że dobiega końca aktualna kadencja Zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, zwołujemy wyborcze Walne Zebranie Członków PTAT.

Zebranie odbędzie się 12.02.2020 r. o godz. 19.00 na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D sala 311.

Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału!

W imieniu Zarządu,
Alicja Smelkowska
Prezes Zarządu PTAT

Walne Zebranie Członków PTAT

By | AKTUALNOŚCI

Szanowni Członkowie PTAT!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków PTAT do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, które odbędzie się w dniu 19.06.2019 w sali 311 w budynku D WNS UAM.

W trakcie zebrania podjęte zostaną poniższej kwestie:

  1. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2018
  2. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2018.
  • Pierwszy termin wyznaczono na godzinę 19.00.
  • Drugi termin ( w przypadku nie zebrania się kworum w pierwszym terminie) wyznaczono na godzinę 19.15.

Mamy nadzieję, na Państwa liczne przybycie, które umożliwi właściwy przebieg zebrania.

Z poważaniem,
Alicja Smelkowska
Prezes Zarządu PTAT

Cykliczne spotkanie z AT w Czerwcu

By | CYKLICZNE SPOTKANIA z AT

Temat: Diagnoza grupy terapeutycznej.

Prowadzą: PTSTA-P Anna Frączek* (Certyfikowany Analityk Transakcyjny w dziedzinie Psychoterapii oraz Nauczyciel i Superwizor AT w kontrakcie z EATA) oraz CTA-P Dariusz Rosiński (Certyfikowany Analityk Transakcyjny w dziedzinie Psychoterapii).

TERMIN: Piątek, 08.06.2018 r., godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE: Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89a, sala: 310, bud.: D


WSTĘP:
– 15 zł dla osób nie należących do PTAT,
– 0 zł dla członków PTAT oraz studentów UAM,
– bilety są dostępne w dniu warsztatu na miejscu,


* Ważna informacja dla osób ubiegających lub chcących ubiegać się o Certyfikat Analityka Transakcyjnego (CTA): godziny szkoleniowe prowadzone przez PTSTA wliczają się do godzin szkoleniowych wymaganych w procesie certyfikacji (zgodnie ze standardami EATA).

Po warsztacie osoby zainteresowany otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Cykliczne spotkanie z AT w Maju

By | CYKLICZNE SPOTKANIA z AT

Temat: Narzędzia diagnostyczne stosowane w AT w obszarze psychoterapii.

Prowadzi: Nadia Bryl (Praktyk AT w obszarze Psychoterapii).

TERMIN: Środa, 23.05.2018 r., godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE: Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89a, sala: 304, bud.: D


WSTĘP:
– 15 zł dla osób nie należących do PTAT,
– 0 zł dla członków PTAT oraz studentów UAM,
– bilety są dostępne w dniu warsztatu na miejscu,

Cykliczne spotkanie z AT w Kwietniu

By | CYKLICZNE SPOTKANIA z AT

Temat: Diagnoza w procesie coachingowym.

Prowadzi: Adam Bekier (Praktyk AT w dziedzinie Psychoterapii, akredytowany coach ICF).

TERMIN: Środa, 25.04.2018 r., godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE: Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89a, sala: 304, bud.: D


WSTĘP:
– 15 zł dla osób nie należących do PTAT,
– 0 zł dla członków PTAT oraz studentów UAM,
– bilety są dostępne w dniu warsztatu na miejscu,

Cykliczne spotkanie z AT w Marcu

By | CYKLICZNE SPOTKANIA z AT

Temat: Diagnoza Stanów Ja uczestników procesu edukacyjnego w służbie konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Prowadzi: Agnieszka Kuca (Praktyk AT w dziedzinie edukacji) oraz Aleksandra Klupś (Praktyk AT w dziedzinie edukacji)

TERMIN: Poniedziałek, 26.03.2018 r., godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE: Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89a, sala: 310, bud.: D


WSTĘP:
– 15 zł dla osób nie należących do PTAT,
– 0 zł dla członków PTAT oraz studentów UAM,
– bilety są dostępne w dniu warsztatu na miejscu,

Cykliczne spotkanie z AT w Lutym

By | CYKLICZNE SPOTKANIA z AT

Temat: Narzędzia diagnozy organizacji. 

Prowadzi: Katarzyna Balcerkiewicz (Praktyk AT w dziedzinie organizacji)

TERMIN: Środa, 28.02.2018 r., godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE: Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89a, sala: 310, bud.: D


WSTĘP:
– 15 zł dla osób nie należących do PTAT,
– 0 zł dla członków PTAT oraz studentów UAM,
– bilety są dostępne w dniu warsztatu na miejscu,

Cykliczne spotkanie z AT w Styczniu

By | CYKLICZNE SPOTKANIA z AT

Temat: Diagnoza a proces kontraktowania w psychoterapii. 

Prowadzi: CTA-P Izabella Bobrowska – Certyfikowany Analityk Transakcyjny
w dziedzinie psychoterapii.

TERMIN: Środa, 10.01.2018 r., godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE: Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89a, sala: 304, bud. D


WSTĘP:
– 15 zł dla osób nie należących do PTAT,
– 0 zł dla członków PTAT oraz studentów UAM,
– bilety są dostępne w dniu warsztatu na miejscu,