ZARZĄD PTAT

Prezes – Anna Frączek
V-ce prezes – Alicja Smelkowska
Skarbnik – Elżbieta Jasnosik
Sekretarz – Luiza Gwizdała
Członek –  Filip Zaręba

Komisja Rewizyjna PTAT:

Adam Bekier

Marcelina Górska

Piotr Przybylski

Komisja Etyki PTAT:

Nadia Kruszyńska

Agata Ribay

Paweł Ziegenlaub