HANDBOOK

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Status szkolenia

Rozdział 3. Kodeks etyczny EATA

Rozdział 4. Kurs TA 101

4.1 Certyfikat TA 101
4.2 Wniosek o zatwierdzenie Instruktora TA 101

Rozdział 5. Cztery dziedziny

Rozdział 6. Kontrakty

6.1 Kontrakt szkoleniowy CTA
6.2 Kontrakt CTA Kontrakt TSTA
6.3 Zmiana Superwizora Prowadzącego
6.4 Lista dokumentów potrzebnych do ubiegania się o Odstępstwo
6.5 Lista dokumentów potrzebnych do ubiegania się o Rozszerzenie

Rozdział 7. Egzamin na CTA – podsumowanie

7.1 Zatwierdzenie Egzaminu Pisemnego na CTA przez Superwizora Prowadzącego
7.2 Złożenie przez kandydata Egzaminu Pisemnego na CTA
7.3 Wniosek o przystąpienie do egzaminu ustnego na CTA
7.4 Potwierdzenie zakończenia rejestracji na egzamin ustny na CTA
7.5 Procedury dotyczące Egzaminu Ustnego na CTA
7.6 List do oceniającego egzamin Pisemny na CTA
7.7 Skale oceny Egzaminu Pisemnego
7.8 List dołączany do Ewaluacji Egzamnu Pisemnego na CTA
7.9 Arkusz punktacji Egzaminu Ustnego na CTA w Doradztwie
7.10 Arkusz punktacji Egzaminu Ustnego na CTA w dziedzinie edukacji
7.11 Arkusz punktacji Egzaminu Ustnego na CTA w dziedzinie organizacji
7.12 Arkusz punktacji Egzaminu Ustnego na CTA w dziedzinie psychoterapii
7.13 Ewaluacja egzaminatora Egzaminu Pisemnego
7.14 Ewaluacja egzaminatorów Egzaminu Ustnego
7.15 Oświadczenie antyplagiatowe kandydata

Rozdział 8. Egzamin Pisemny na CTA

Rozdział 9. Egzamin Ustny na CTA

9.1 Odwołanie od wyników egzaminu

Rozdział 10. TEW

10.1 List poparcia od Superwizora Prowadzącego na TEW
10.2a Ewaluacja kandydata przez kadrę TEW
10.2b Ewaluacja kandydata przez kadrę TEW cz. 2
10.3 Rejestracja na TEW

Rozdział 11. Egzamin na TSTA

11.1 Zagadnienia kursu TA 101 na egzamin na TSTA
11.2 Roczny Raport Podsumowujący PTSTA
11.3 Roczny Raport Podsumowujący Superwizora Prowadzącego
11.4a Rejestracja wstępna na egzamin na TSTA
11.4b Wniosek o przystąpienie do egzaminu na TSTA
11.5 Zaświadczenie Superwizora Prowadzącego na egzamin na TSTA
11.5b List potwierdzający zakwalifikowanie na egzamin na TSTA
11.6 Arkusz punktacji egzaminu na TSTA Teoria, organizacja i etyka
11.7 Arkusz punktacji egzaminu na TSTA Nauczanie
11.8 Arkusz punktacji egzaminu na TSTA Superwizja
11.9 Zaświadczenie o zaliczeniu części teoretycznej egzaminu na TSTA

Rozdział 12. Formularze

Rozdział 13. Egzamin na Trenera CTA

13.1 Złożenie przez kandydata Egzaminu Pisemnego na Trenera CTA
13.2 Zatwierdzenie Egzaminu Pisemnego na Trenera CTA przez Superwizora Prowadzącego
13.3a List do oceniającego Egzamin Pisemny na Trenera CTA
13.3b Ewaluacja Egzaminu Pisemnego na Trenera CTA
13.4 List dołączany do Ewaluacji Egzaminu Pisemnego na Trenera CTA
13.5 Ewaluacja Egzaminatora Egzaminu Pisemnego
13.6 Wniosek o przystąpienie do egzaminu na Trenera CTA
13.6a Wniosek o stypendium na pokrycie kosztów tłumaczenia egzaminu na Trenera CTA
13.7 Zaświadczenie Superwizora Prowadzącego na egzamin na Trenera CTA
13.8 List potwierdzający zakwalifikowanie na Egzamin Ustny na Trenera CTA
13.9 Roczny Raport Podsumowujący PTSTA
13.10 Roczny Raport Podsumowujący Superwizora Prowadzącego
13.11 Zagadnienia kursu TA 101 na Egzamin na Trenera CTA
13.12 Ewaluacja Egzaminatorów Egzaminu Ustnego na Trenera CTA
13.13 Odwołanie od wyników egzaminu

Załącznik 1.