HANDBOOK

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Cztery dziedziny specjalizacji

Rozdział 3. Status Szkolenia

Rozdział 4. Kontrakty szkoleniowe

4.1 Kontrakt szkoleniowy na CTA
4.2. Kontrakt na CTA TS
4.3 Kontrakt na TSTA
4.4. Zmiana Superwizora Prowadzącego
4.5 Lista dokumentów potrzebnych do ubiegania się o Odstępstwo
4.6 Lista dokumentów potrzebnych do ubiegania się o Rozszerzenie

Rozdział 5. Kodeks etyczny, wskazówki dotyczące profesjonalnej praktyki oraz komisja etyczna

Rozdział 6. Kurs wstępny TA 101

Rozdział 7. Regulamin i harmonogram Egzaminu na CTA – podsumowanie

7.1 Zatwierdzenie Egzaminu Pisemnego na CTA przez Superwizora Prowadzącego
7.2 Złożenie przez kandydata Egzaminu Pisemnego na CTA
7.3 Wniosek o przystąpienie do egzaminu ustnego na CTA
7.4 Potwierdzenie zakończenia rejestracji na egzamin ustny na CTA
7.5 Procedury Egzaminu Ustnego na CTA
7.6 List do oceniającego egzamin Pisemny na CTA
7.7 Skale oceny Egzaminu Pisemnego
7.8. List dołączany do ewaluacji Egzaminu Pisemnego
7.9 Arkusz punktacji Egzaminu Ustnego na CTA w Doradztwie
7.10 Arkusz punktacji Egzaminu Ustnego na CTA w dziedzinie Edukacji
7.11 Arkusz punktacji Egzaminu Ustnego na CTA w dziedzinie Organizacji
7.12 Arkusz punktacji Egzaminu Ustnego na CTA w dziedzinie Psychoterapii
7.13 Ewaluacja egzaminatora Egzaminu Pisemnego
7.14 Ewaluacja egzaminatorów Egzaminu Ustnego
7.15 Oświadczenie antyplagiatowe kandydata

Rozdział 8. Egzamin Pisemny na CTA

Rozdział 9. Egzamin Ustny na CTA

9.1 Odwołanie od wyników egzaminu

Rozdział 10. TEW

10.1 List poparcia od Superwizora Prowadzącego na TEW
10.2a Ewaluacja kandydata przez kadrę TEW
10.2b Ewaluacja kandydata przez kadrę TEW cz. 2
10.3 Rejestracja na TEW

Rozdział 11. Egzamin na CTA TS

11.a Wniosek o przystąpienie do egzaminu ustnego na CTA TS
11.b Zaświadczenie Superwizora Prowadzącego na egzamin na CTA TS. Egzamin ustny
11.c List potwierdzający zakwalifikowanie na egzamin ustny na CTA TS
11.d Roczny Raport Podsumowujący PCTA TS
11.e Roczny Raport Podsumowujący Superwizora Prowadzącego CTA TS
11.f Odwołanie od wyników egzaminu na CTA TS
11.2 Ewaluacja egzaminatorów Egzaminu na CTA TS

Rozdział 12. Egzamin na TSTA

12.1 Zagadnienia kursu TA 101 na egzamin na TSTA
12.1a Formularz dla obserwatora nauczania hybrydowego
12.2 Roczny Raport Podsumowujący PTSTA
12.3 Roczny Raport Podsumowujący Superwizora Prowadzącego
12.4 Wniosek o przystąpienie do egzaminu na TSTA
12.5 Zaświadczenie Superwizora Prowadzącego na egzamin na TSTA
12.5a List potwierdzający zakwalifikowanie na egzamin na TSTA
12.6 Arkusz punktacji egzaminu na TSTA Teoria, organizacja i etyka
12.7 Arkusz punktacji egzaminu na TSTA Nauczanie
12.8 Arkusz punktacji egzaminu na TSTA Superwizja
12.9 Zaświadczenie o zaliczeniu części teoretycznej egzaminu na TSTA

Rozdział 13. TPO

A. Pytania dotyczące TPO
B. Wskazówki do ewaluacji TPO
C. Struktura części Nauczanie i Superwizja
D. Informacja zwrotna na temat części Nauczanie
E. Informacja zwrotna na temat części Superwizja
F. Końcowa informacja zwrotna od kadry TEW
H. Autoewaluacja

Certyfikat TA 101

Załącznik 1.