Regulamin Komisji Akredytacyjno-Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Psychoterapii