Podziękowania dla osób biorących udział w organizacji

IV Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej

 

„kłody rzucone mi pod nogi, wykorzystuje do budowy schodów”

Winston Churchill

We wrześniu bieżącego roku w Poznaniu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Analizy Transakcyjnej zatytułowana „Dorosły u steru: w badaniach, teorii i praktyce”.  Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu wielu osób, które podobnie jak autor towarzyszącemu temu podziękowaniu motta, musiały zmierzyć się z wieloma przeszkodami przy organizacji tego wydarzenia, stolica Wielkopolski mogła gościć wielu znakomitych prelegentów, o uznanej międzynarodowej sławie i renomie. Dzięki pracy osób, które spędziły długie godziny przy organizowaniu tego wydarzenia z członkami społeczności AT z całej Polski wiedzą podzielili się :

 • Mark Widdowson,
 • Sari van Polje,
 • Beatrijs Dijkman,
 • Trudi Newton,
 • Tin Vanderhoeven,
 • Magali Poujol,
 • dr hab. Lidia Cierpiałkowska,
 • Anna Frączek,
 • Alicja Smelkowska,
 • Marta Drażyńska,
 • Izabella Bobrowska,
 • Adam Bekier,
 • Anna Pezacka-Gumna,
 • Joanna Krajewska,
 • Dariusz Rosiński,
 • Tomasz Jankowski,
 • Joanna Gosk,
 • Alex Piotrowska,
 • Piotr Przybylski,
 • Filip Zaręba,
 • Szymon Bąk,
 • Elżbieta Janosik,
 • Dariusz Rosiński,
 • Paulina Ratajczak,
 • Nadia Kruszyńska.
 • Magdalena Wiśniewska.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej wszystkim prelegentom i osobom prowadzącym warsztaty składa serdeczne podziękowania – za poświęcenie czasu na merytoryczne przygotowanie zajęć, oderwanie się od swoich codziennych obowiązków i  przyjazd do Poznania oraz podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje członkiniom i członkom Komitetu organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej, w skład którego wchodzili:

 • Jakub Błajet,
 • Alicja Dominiak,
 • Luiza Gwizdała.
 • Marcelina Górska,
 • Karolina Kolasa,
 • Nadia Kruszyńska,
 • Piotr Przybylski,
 • Filip Zaręba,
 • Alicja Smelkowska,
 • Tomasz Tracz,
 • Magdalena Wiśniewska,
 • Agnieszka Kuca,
 • Agata Szekiełda,
 • Bartek Domagała,
 • Paulina Ratajczak,
 • Joanna Krajewska
 • Katarzyna Balcerkiewicz

Dzięki temu, że osoby te poświęciły na organizację Konferencji swój czas i włożyły w przygotowanie wydarzenia ogrom pracy organizacja konferencji spełniała najwyższe światowe standardy.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje również Komisji Merytorycznej IV Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej w skład której wchodziły:

 • Joanna Gosk,
 • Izabella Bobrowska
 • Anna Frączek.

Komisja odpowiadała za przygotowanie spójnego programu i poszukiwanie prelegentów dzięki,  którym uczestnicy wydarzenia mogli uczestniczyć w wykładach i warsztatach przeprowadzonych zgodnie z najwyższymi standardami współczesnej wiedzy i etyki psychologicznej.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej osobne podziękowania kieruje również w kierunku tłumaczy:

 • Małgorzaty Adams-Tuckiendorf,
 • Natalii Koczurkiewicz
 • Julii Brzózki
 • Alicji Dominiak
 • Kasi Krajewskiej
 • Justyny Woroch,
 • Tomasza Tracza.

Bez udziału tłumaczy konferencja nie miałaby międzynarodowego charakteru, gdyż ze względu na uwarunkowania językowe i kulturowe wystąpienia zagranicznych prelegentów nie były by zrozumiałe dla całej publiczności zgromadzonej na salach wykładowych i warsztatowych.

Osobne podziękowania należą się wolontariuszom z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Da Vinci za fachowe przeprowadzenie procesu rejestracji uczestników i zorganizowanie dodatkowych atrakcji towarzyszących spotkaniu z AT. Szczególnie na podziękowania zasłużyli:

 • Karolina Bałuk
 • Mateusz Wolak
 • Olga Lauba
 • Marta Gronowska
 • Zuzanna Strużyk
 • Jakub Rodziewicz
 • Martyna Olszewska
 • Sergiusz Szajek
 • Natasza Pyszel
 • Mateusz Klakus

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje Uniwersytetowi imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i jego Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za udostępnienie sal wykładowych i warsztatowych.

 

Podziękowania indywidualne

 

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje Panom Bartłomiejowi  Domagalskiemu i Michałowi Markowskiemu za pomoc przygotowaniu internetowej formuły Konferencji. Pan Domagalski zbudował nową stronę www wydarzenia. Dzięki jego pracy jest ona czytelna, przejrzysta i posiada nowoczesny design. Pan Markowski pomógł przy automatyzacji procesu systemu zapisów, dzięki której  można było rezerwować miejsca zgodne z kolejnością zgłoszeń.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej serdecznie dziękuje Małgorzatcie Adams-Tukiendorf za tłumaczenie materiałów z języka angielskiego przed Konferencją przekazanych jej przez  dr Sari van Poelje i symultaniczne tłumaczenie prowadzonego przez nią trzygodzinnego warsztatu.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej składa serdecznie podziękowania Katarzynie Balcerkiewicz za pełnienie roli przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji i podjęte przez nią działania marketingowe.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje Jakubowi Błajetowi za przygotowanie oznaczeń dla gości biorących udział imprezie towarzyszącej Konferencji, koordynację zamówień podczas wydarzenia,  wsparcie okazane wolontariuszom,  pomoc przy organizacji przestrzeni w salach szkoleniowych i  przygotowywaniu zaświadczeń dla uczestników  Konferencji i odbywających się w jej trakcie warsztatów.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje Izabelli Bobrowskiej za jej prace w  Komisji Merytorycznej Konferencji oraz jej działania w Kapitule  Medalu PTAT.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej  serdecznie dziękuje Alicji Dominiak za tłumaczenie konsekutywne wykładu i warsztatów dr Marka Widdowsona, przekład na język polski związanych z nimi materiałów, tłumaczenie zaświadczeń na język angielski, wsparcie w organizacji przestrzeni po konferencji oraz udział w spotkaniach Komitetu Organizacyjnego.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje Annie Frączek za wykonane prace w ramach Komitetu Merytorycznego i Kapituły Medalu PTAT, w tym  kontakt z laureatami Medalu.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje Joannie Gosk za wykonaną przez nią prace w ramach Komitetu Merytorycznego Konferencji.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej składa serdeczne podziękowania Marcelinie Górskiej za ujednolicenie konferencyjnych abstraktów, przygotowanie zaświadczeń i podziękowań  dla wolontariuszy, uczestników i prelegentów oraz wykonanie prac związanych z prowadzeniem rejestracji uczestników Konferencji.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej serdecznie dziękuje Luizie Gwizdale za  organizację imprezy towarzyszącej Konferencji, pomoc przy ujednolicaniu abstraktów, przygotowanie i koordynację recepcji oraz wsparcie osób nie znających języka angielskiego w komunikacji z zagranicznymi Gośćmi.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej serdecznie dziękuje Natalii Koczurkiewicz za pełnienie podczas konferencji roli tłumacza.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej pragnie złożyć serdeczne podziękowania Karolinie Kolasie-Nowak za jej prace związane z wyborem fotografa dokumentującego przebieg Konferencji i kontakt z nim, pomoc w przygotowywaniu tego wydarzenia zwłaszcza na ich początkowym etapie oraz prace porządkowe po zakończeniu wydarzenia.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej serdecznie dziękuje Nadii Kruszyńskiej za zaprojektowanie niezwykle efektownych Medali PTAT, prace związane z ich wykonaniem i pomysł na  sprytne  zapięcie Medali, które nie robi dziur w marynarkach.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej serdecznie dziękuje Agnieszce Elżbiecie Kucy za wykonanie prac związanych z zapisami na konferencję od strony technicznej i pomysł na automatyzację  systemu zapisów na warsztaty oraz pomoc w działaniach marketingowych.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej składa serdeczne podziękowania Piotrowi Przybylskiemu za wykonanie prac związanych z zapewnieniem Konferencji odpowiedniej oprawy kateringowej oraz  pomoc podczas pakowania pakietów dla uczestników i poprowadzenie warsztatu wraz z Filipem Zarębą.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej serdecznie dziękuje Nataszy Pyszel za pomoc techniczną w organizacji Konferencji  i przygotowanie quizu o Ericu Bernie.

Polskie Towarzystwo Analizy transakcyjnej dziękuje serdecznie Paulinie Ratajczak za działania związane z dokumentacją dotyczącą Konferencji ( przygotowywanie zaświadczeń) oraz pomoc przy transporcie.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej składa serdeczne podziękowania Sergiuszowi Szajekowi za współtworzenie ankiety ewaluacyjnej Konferencji i wykonane przez niego prace związane z obsługą recepcji podczas wydarzenia.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej pragnie serdecznie podziękować Alicji Smelkowskiej za kontakt z przedstawicielami Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, wybór nowoczesnego budynku, w którym odbyła się Konferencja i jego rezerwacje oraz pracę związane z zapewnieniem Konferencji odpowiedniej oprawy kateringowej.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dziękuje serdecznie Tomaszowi Traczowi za pomoc w koordynacji zespołu konferencyjnych tłumaczy,  przetłumaczenie dwóch abstraktów oraz pełnienie roli tłumacza w trakcie Konferencji.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej serdecznie dziękuje Magdalenie Wiśniewskiej za kontakt z prelegentami zagranicznymi począwszy od zaproszenia ich do udziału w Konferencji poprzez komunikację w sprawie tematu ich wystąpień,  pośredniczenie pomiędzy prelegentami a Komitetem Merytorycznym, opiekę nad częścią zagranicznych Gości i zaangażowanie w rozliczne inne czynności związane z przygotowaniem Konferencji, takie jak organizacja przestrzeni i opracowywanie pakietów konferencyjnych, robienie notatek ze spotkań konferencyjnych i sporadyczną komunikację z polskimi prelegentami.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej składa serdecznie podziękowania Mateuszowi Wolakowi za pomoc w przygotowaniu pokonferencyjnej ankiety ewaluacyjnej, pomoc w pracach związanych z funkcjonowaniem recepcji i organizacji imprezy towarzyszącej Konferencji oraz pomoc techniczną przy warsztacie jednego z zagranicznych prelegentów.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej pragnie serdecznie podziękować Filipowi Zarębie za pomoc w kontakcie z polskimi prelegentami, pilnowanie by wszelkie formalności zostały przez nich dopełnione, prace związane z zapewnieniem Konferencji odpowiedniej oprawy kateringowej, przygotowanie sal na warsztaty i uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych związanych z organizacją Konferencji.

 

 

 

Veronique Sichem TSTA-E i CTA-P

22 października ze smutkiem i niedowierzaniem pożegnaliśmy Veronique Sichem TSTA-E i CTA-P.

Była jedną z pionierek prowadzących szkolenia z analizy transakcyjnej w Polsce. Była kobietą pełną energii, ale również doświadczonym i kompetentnym Analitykiem Transakcyjnym. 

Pierwszy raz szkoliła Polaków w 1993 roku prowadząc certyfikowany warsztat 101, których potem przeprowadziła kilkanaście.

Jak mówi Jacuqes Moreau „Bardzo kochała swoich polskich uczniów”

W swojej książce pt.: Analyse transactionnelle face a la dificulte d’apprendre. („Analiza transakcyjna w obliczu trudności w nauce”) napisała w podziękowaniach: dedykuje tę książkę Ani Suchańskiej i stażystom w AT, których spotkałam w grupie formacyjnej w Polsce i których pytania i refleksje są dla mnie stymulacją i nauką.

Napisała program merytoryczny i koordynowała pierwszy cykl szkoleń zaawansowanych całkowicie zrealizowany w naszym kraju. 

Była również sponsorem jednego z pierwszych CTA w Polsce z dziedziny psychoterapii. 

Poznaliśmy ją jako niezwykle precyzyjnego dydaktyka, gorącego entuzjastę rozwoju AT w Polsce i wnikliwego superwizora. Na jej zaproszenie do Polski zaczęli przyjeżdżać nasi kolejni nauczyciele z dziedziny psychoterapii i organizacji.

W wielkim stopniu to dzięki Jej wytrwałości i determinacji pierwsza grupa uczestników szkoleń zaawansowanych w Polsce dokończyła swój proces szkoleniowy i przystąpiła do procesów certyfikacyjnych.

Żegnamy Ją z żalem, ponieważ mogła nadal rozwijać AT w Europie. Jednocześnie jesteśmy Jej bardzo wdzięczni za to, jak duży wpływ miała na nasz rozwój oraz zakorzenienie i profesjonalizację AT w Polsce.