Medal Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej Za Zasługi

 

REGULAMIN

Pomysł nagradzania osób ważnych dla rozwoju analizy transakcyjnej w Polsce narodził się w czasie konferencji w Berlinie w 2017 roku, a został zrealizowany przez uchwałę Walnego Zgromadzenia PTAT w roku 2018.

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej kierując się duchem AT, postanowiło nagradzać osoby, których wkład w rozwój AT w Polsce jest istotny, aby móc wspierać takie postawy, oraz aby trud takich osób został odpowiednio doceniony. Aby móc wspólnie celebrować zasługi i wyróżnienie tych osób medal PTAT jest wręczany w trakcie ważnych spotkań członków PTAT (konferencje, walne zgromadzenia itp.).

& 1.

Medal PTAT może być przyznawany zarówno członkom PTAT jak i osobom nie będącym członkami PTAT, w tym również obcokrajowcom.

& 2.

 1. Medal przyznaje Kapituła medalu PTAT, która powstaje (i sukcesywnie powiększa się) ze wszystkich nagrodzonych , którzy są zapraszani do Kapituły po otrzymaniu medalu. (Wyjątek stanowi pierwsza edycja przyznawania medali. Pierwsza edycja medali nadawana jest przez Zarząd PTAT).
 2. Kapituła przyznaje medal na wniosek członka PTAT, który skieruje do niej wniosek wraz z uzasadnieniem.
 3. Kapituła przyznaje dwa rodzaje medali: medal srebrny i medal złoty.
 4. Kapituła rozstrzyga wnioski nie rzadziej niż raz na rok.

& 3.

Medal srebrny

Medal srebrny przyznawany jest za osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania analizy transakcyjnej w Polsce poprzez:

 1. Nauczanie (zgodne z wymogami EATA)
 2. Badania naukowe
 3. Publikacje naukowe
 4. Działania na rzecz organizacji i społeczności AT w Polsce
 5. Propagowanie AT przez prezentowanie jej szerokiemu gronu (na konferencjach naukowych, przez publikacje popularne, blogi, wykłady, warsztaty)

& 4.

Medal złoty

Medal złoty przyznawany jest za całokształt działalności w obszarze AT, który w szczególny sposób służy rozpowszechnianiu i umacnianiu AT w Polsce, poprzez:

 1. Szczególne zasługi w zakresie nauczania
 2. Budowanie pozycji analizy transakcyjnej jako metody znanej i cenionej
 3. Dbałość o wyznaczanie standardów etycznych w teorii i praktyce
 4. Budowanie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami AT (międzykulturowe, między organizacjami, instytucjami)
 5. Inspirowanie działań naukowych, dydaktycznych, sprzyjających wymianie doświadczeń, wydawniczych, itp.

Medal złoty może być przyznany jednej osobie tylko raz.

& 5.

Czym jest medal PTAT:
To brosza o średnicy 50 mm, z wpisaną w koło mapą Polski, symbolem „stanów Ja” i kosodrzewiną, oraz napisem „Medal Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej”. Występuje w dwóch barwach: srebrny i złoty.

Pobierz PDF