Proces nauki analizy transakcyjnej na poziomie międzynarodowym trwa od 5 do 8 lat. Przebieg i etapy szkolenia wyglądają następująco:

1. "TA 101"

Kilkudniowy kurs wstępny, pierwszy stopień szkolenia w analizie transakcyjnej, wprowadzenia do podstawowych teorii Analizy Transakcyjnej.

2. CTA - P/E/O/C

Certyfikowany Analityk Transakcyjny (Certified Transactional Analyst) w dziedzinie Psychoterapii, Edukacji, Organizacji, Poradnictwa (Counselingu),

3. 101 Instructor

Certyfikowany Analityk Transakcyjny, który uzyskał uprawnienia instruktora (tymczasowe),

4. PTSTA - P/E/O/C

Tymczasowy (warunkowy) Nauczyciel i Superwizor Analizy Transakcyjnej (Provisional Teaching & Supervising Transactional Analyst) w dziedzinie Psychoterapii, Edukacji, Organizacji, Poradnictwa (Counselingu),

5. STA - P/E/O/C

Superwizor Analizy Transakcyjnej (Supervising Transactional Analyst) w dziedzinie Psychoterapii, Edukacji, Organizacji, Poradnictwa (Counselingu),

6. TTA - P/E/O/C

Nauczyciel Analizy Transakcyjnej (Teaching Transactional Analyst) w dziedzinie Psychoterapii, Edukacji, Organizacji, Poradnictwa (Counselingu),

7. TSTA - P/E/O/C

Analityk Transakcyjny z kompletnymi uprawnieniami Superwajzora i Nauczyciela (Teaching & Supervising Transactional Analyst),

PROCES CERTYFIKACJI OBEJMUJE:

Uczestnictwo  w „Szkoleniu 101” / zdanie „Testu 101”

Członkostwo  w stowarzyszeniu afiliowanym przez EATA
Szkolenia w AT i inne wraz z superwizjami
Praktyka zawodowa i rozwój osobisty
Podpisanie kontraktu ze sponsorem (TSTA/PTSTA)
Zdanie egzaminu pisemnego i ustnego

Szczegółowe warunki pozwalające ubiegać się o CTA:

  •  Odbycie 600 godzin szkoleń, w tym przynajmniej: 300 godzin w Analizie Transakcyjnej, pozostałe 300 mogą być w innej koncepcji lub z osobami nieposiadającymi Certyfikatu AT,
  • Praktyka zawodowa w AT w liczbie 750 godzin (w różnych nurtach i/lub AT, praktyka indywidualna i/lub grupowa),
  • Uczestniczenie w 150 godzinach superwizji w tym: 75 godzin w koncepcji AT tj. 40 ze sponsorem (superwizorem prowadzącym) + 35 z innymi superwizorami AT oraz 75 godzin pod okiem różnych superwizorów (mogą być z innych nurtów niż AT),
  • Podpisanie umowy sponsorskiej z superwizorem (PTSTA / TSTA) prowadzącym przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego z Polski lub zza granicy,
  • Napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej,
  • Zdanie egzaminu ustnego,