Towarzystwo działa w oparciu o Kodeks Etyczny PTAT, który jest spójny z Kodeksem Etycznym EATA.

Treść kodeksu dostępna jest tutaj.