Jeśli chcesz zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony. Wraz z afiliacją PTAT każdy członek Stowarzyszenia staje się automatycznie członkiem EATA.

      *Szczegółowe informacje o członkostwie reguluje Rozdział 3 Statutu PTAT

Wnioski o członkostwo w PTAT rozstrzygane są na najbliższym zebraniu Zarządu, następującym po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Sekretarz PTAT kontaktuje się z kandydatem na członka PTAT po przegłosowaniu wniosku. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: sekretariat@ptat.pl.

Formularz zgłoszeniowy