Jeśli chcesz zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony. Wraz z afiliacją PTAT każdy członek Stowarzyszenia staje się automatycznie członkiem EATA.

      *Szczegółowe informacje o członkostwie reguluje Rozdział 3 Statutu PTAT

Wnioski o członkostwo w PTAT rozstrzygane są na najbliższym zebraniu Zarządu, następującym po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Sekretarz PTAT kontaktuje się z kandydatem na członka PTAT po przegłosowaniu wniosku. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: sekretariat@ptat.pl.

Formularz zgłoszeniowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Status (wymagane)
  101w kontrakcie CTACTAPTSTATSTAżadne z powyższych

  Obszar praktyki/specjalizacji (wymagane)
  PsychoterapiaOrganizacjaEdukacjaPoradnictwo (Counselling)

  Obszar działalności zawodowej

  Akceptuję Statut PTAT

  Akceptuję Kodeks Etyczny PTAT

  Informacje dodatkowe

  Klauzula informacyjna:
  - administratorem Pani/Pana danych jest: Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej z siedzibą w Poznaniu,
  - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej zgodnie z rozporządzeniem RODO,
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu skreślenia z listy członków Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej,
  - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  - podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są warunkiem zawarcia umowy (przyjęcia w poczet członków Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej),