Category

I Konferencja ANALIZY TRANSAKCYJNEJ

Wystartowały zapisy na konferencję!

By I Konferencja ANALIZY TRANSAKCYJNEJ

Serdecznie zapraszamy na I Konferencję Analizy Transakcyjnej organizowaną przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej. Strona Konferencji: www.konferencjaat.pl


Główne cele konferencji to:

  1. Prezentacja nowych trendów w Analizie Transakcyjnej
  2. Integracja środowiska zajmującego się Analizą Transakcyjną w Polsce i Europie

Do czynnego uczestnictwa zapraszamy osoby praktykujące w nurcie AT w obszarach Psychoterapii, Organizacji, Edukacji i Poradnictwa, a także osoby zajmujące się naukowo analizą transakcyjną, upowszechnianiem wiedzy w tej dziedzinie.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego przyjmowane są na stronie: TUTAJ

Konferencja adresowana jest do:

  • Profesjonalistów: psychologów, psychoterapeutów, coachów, trenerów, konsultantów, facylitatorów, nauczycieli, pedagogów, osób zajmujących się poradnictwem którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kontakty w zakresie AT.
  • Studentów zainteresowanych tą tematyką.

Zgłoszenia dla SŁUCHACZY (uczestnictwo bierne): TUTAJ

Wystąpią między innymi:

GOŚCIE SPECJALNI Z EUROPY:

TSTA – C Eva Acs z Węgier (nauczyciel i superwizor w dziedzinie poradnictwa)

TSTA – P Dominique Dye z Francji (nauczyciel i superwizor w dziedzinie psychoterapii)

TSTA – O,E,P Julie Hay z Wielkiej Brytanii (nauczyciel i superwizor w dziedzinie organizacji, edukacji i psychoterapii)

GOŚĆ SPECJALNY Z POLSKI:

Prof., CP EAP Lidia Cierpiałkowska z Polski (profesor i certyfikowany psychoterapeuta)